Alcoholisme en sport: kan de ene verslaving (alcoholisme) worden behandeld met een andere (sport)?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Alcohol/lopen, dezelfde strijd? Omdat dezelfde beloningscircuits erbij betrokken zijn, zou sporten een vervanging kunnen zijn voor alcoholverslaving. Maar jammer genoeg niet alleen een vervanging… Ook de euforie van de loper, de runner’s high, is een realiteit waarmee rekening moet worden gehouden. Want die zou een alcoholverslaving net in de hand kunnen werken. Een tweesnijdend zwaard? De mening van prof. Philip Gorwood (Centre de psychiatrie et de neurosciences, Parijs). Prof. Philippe De Witte sprak reeds over mentale weerstand en verslaving tijdens uithoudingssporten in een vorig artikel.

MSD ONCO AWARD 2017

Actuality

Voortbouwend op het succes van de editie van vorig jaar heeft MSD Belgium aangekondigd dat de vierde editie van de MSD Onco Award van start is gegaan, een initiatief voor het aanmoedigen, erkennen en ondersteunen van projecten die leiden tot een verbetering van de patiëntenzorg in oncologie. 

Pembrolizumab voor gevorderd urotheliaal carcinoom

Actuality
Heidi Van de Keere

In oudere personen met glioblastoom resulteert toevoegen van temozolomide aan een korte kuur van radiotherapie in een langere overleving dan de korte radiotherapiekuur alleen. Dat schrijven James Perry en collega’s in the New England Journal of Medicine op basis van de resultaten van een gerandomiseerde studie.

 

Van psoriasis naar mannelijke infertiliteit?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Dat verband is verrassend. Het zou te wijten kunnen zijn aan de gevolgen van de systemische ontsteking op het hormoonprofiel en de accessoire geslachtsklieren. 

Venerologie: als digitaal zich op genitaal stort

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

De wetenschappelijke kwaliteit van digitaal verspreide informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen laat te wensen over. 

Androgeendeprivatietherapie als salvagetherapie. Echt waar?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Vaak wordt een androgeendeprivatietherapie voorgeschreven bij een biochemisch recidief na een primaire behandeling voor een plaatselijke prostaatkanker. Heeft dat een invloed op de sterfte?