Allopurinol… om prostaatkanker te voorkomen?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Langdurige inname van allopurinol zou het risico op prostaatkanker bij jichtpatiënten kunnen verlagen.

Bestraling met of zonder anti-androgenen bij recidiverend prostaatcarcinoom

Actuality
Heidi Van de Keere

Toevoegen van antiandrogeentherapie gedurende 24 maanden aan radiotherapie resulteert in een significant betere totale overleving en minder metastasering en sterfte door prostaatkanker dan radiotherapie plus placebo. Dat besluiten althans William Shipley en collega’s uit een dubbelblinde studie, verschenen in The New England Journal of Medicine.

Veeleer S-TRAC of veeleer ASSURE?

Actuality
Dr Jean-Claude Lemaire

Een update van de resultaten van de ASSURE-studie brengt nieuwe elementen bij, maar geeft geen duidelijk uitsluitsel over de vraag of een adjuvante behandeling met gerichte geneesmiddelen zin heeft.

Atezolizumab en lokaal gevorderd en gemetastaseerd urotheelcarcinoom

Actuality
Heidi Van de Keere

Atezolizumab toonde een veelbelovende duurzame respons en overleving, en werd goed verdragen bij patiënten met lokaal gevorderd en gemetastaseerd urotheelcarcinoom, in een multicentrische fase 2-studie die The Lancet publiceerde.

Een beetje MUSIC (Michigan Urological Surgery Improvement Collaborative)

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Een consortium van 42 Amerikaanse instellingen vroeg zich af in hoeverre de aanbevelingen in verband met de actieve bewaking van prostaatkanker met laag risico goed worden gevolgd. Kan beter.

Blaaskanker: fluorescentie of wit licht?

Actuality
Dr. Jean-Claude Lemaire

Om die vraag te beantwoorden, heeft een Amerikaanse groep alle gepubliceerde gerandomiseerde studies doorgenomen die beide technieken hebben vergeleken, en er een meta-analyse van gemaakt.