Breng uw oude getuigschriften voor verstrekte zorg terug naar uw belastingkantoor

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds begin 2017 moeten gezondheidswerkers een nieuw model van getuigschrift voor verstrekte zorg afleveren aan de patiënten. Als u nog oude getuigschriften hebt, mag u die niet zomaar weggooien. Alleen uw belastingkantoor mag ze verzamelen.

De meta-analyse

Actuality
Véronique Rabenda, Charlotte Beaudart, prof. Olivier Bruyère

Zoals aangekondigd in het vorige artikel gewijd aan de systematische review, stellen we in dit nummer de beginselen van de meta-analyse voor. Tegenwoordig beschikken we over erg veel medische en wetenschappelijke informatie, die bovendien gemakkelijk toegankelijk is dankzij de vooruitgang in de informatiesystemen en de evolutie van het aantal onderzoekswerken. Daarom krijgt de arts - practicus of onderzoeker - in zijn praktijk vaak te maken met een overvloed aan informatie. Bij de keuze van een behandeling voor een ziekte beschikt hij vaak over de resultaten van talrijke therapeutische studies. En die resultaten zijn soms tegenstrijdig. 

Sperma en sigaretten: fatal attraction

Actuality
N.E.

Volgens een recente meta-analyse kunnen we sigaretten roken ontegensprekelijk met de vinger wijzen als oorzaak van oligo-, astheno- en teratospermie, al heeft het geen invloed op het ejaculaatvolume.

Een schenking in alle discretie

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Een hand- of bankgift hoeft u niet te laten registreren bij een notaris. Op die manier ontsnapt u aan de registratierechten. Maar om te bewijzen dat het wel degelijk gaat om een schenking, verdient het stellig aanbeveling om een pacte adjoint op te stellen.

Investeren in een start-up? Een fiscaal interessante overweging!

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De federale regering wil Belgen ertoe aanzetten om te investeren in de reële economie. Het tax shelter-systeem creëert een aantrekkelijk fiscaal kader voor investeringen in Belgische start-ups en kmo’s. Daarmee kunt u genieten van een belastingbesparing tot 45% van het geïnvesteerde bedrag.

De eenmalige bevrijdende aangifte uitgebreid naar erfenissen

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De vierde editie van de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA), die is ingegaan op 1 augustus, heeft maar weinig mensen over de streep getrokken. De federale regering en de regio’s hebben nu een samenwerkingsakkoord gesloten dat de zaken weleens zou kunnen doen veranderen: voortaan kunnen ontweken successierechten worden geregulariseerd.