Toepassingen van de Holmiumlaser in de urologie

Actuality
Matthias Beysens, Thomas Tailly (Dienst Urologie - UZ Gent)

Het OLV Aalst organiseerde enkele maanden geleden een wetenschappelijk symposium over Holmiumlaserchirurgie. Deze cursus kwam tot stand in samenwerking met Lumenis.

Chronische HPV-infectie vanuit een anaal perspectief

Actuality
Danny De Loozen, Dienst gastro-enterologie/proctologie, UZ Gent

Verschillende specialisaties worden geconfronteerd met HPV-manifestaties ter hoogte van de anus en het anale kanaal: urologen, gynaecologen, dermatologen, gastro-enterologen... het onderwerp belangt ons allen aan. Het tropisme van HPV (humaan papillomavirus) voor het squameus epitheel is bekend, evenals zijn voorkeur voor infectie van de transitiezone tussen het squameus epitheel en het cylindrisch epitheel in het anale kanaal.

Aanpak van het urethratrauma volgens de EAU-guidelines

Actuality
Marjan Waterloos, Nicolaas Lumen (Universitair Ziekenhuis Gent)

Traumatische letsels worden volgens de WHO (World Health Organisation) ingedeeld in ‘intentionele’ en ‘niet-intentionele’ traumata, waarbij het iatrogene trauma een specifieke plaats heeft in deze laatste categorie. Verdere onderverdeling gebeurt op basis van het mechanisme: ‘penetrerend’ versus ‘stomp trauma’.

Van psoriasis naar mannelijke infertiliteit?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Dat verband is verrassend. Het zou te wijten kunnen zijn aan de gevolgen van de systemische ontsteking op het hormoonprofiel en de accessoire geslachtsklieren. 

Pembrolizumab voor gevorderd urotheliaal carcinoom

Actuality
Heidi Van de Keere

In oudere personen met glioblastoom resulteert toevoegen van temozolomide aan een korte kuur van radiotherapie in een langere overleving dan de korte radiotherapiekuur alleen. Dat schrijven James Perry en collega’s in the New England Journal of Medicine op basis van de resultaten van een gerandomiseerde studie.

 

Pembrolizumab bij patiënten met metastasen die niet in aanmerking komen voor behandeling met cisplatine

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Chemotherapie op basis van een platinaverbinding verbetert de overleving bij patiënten met gevorderde urotheliale kanker. Platinaverbindingen zijn evenwel gecontra-indiceerd bij nierinsufficiëntie of een slechte algemene toestand, wat vaak het geval is bij patiënten met urotheliale kanker, gezien hun gevorderde leeftijd. De tot nog toe onderzochte alternatieven zijn ook toxisch, wat niet het geval blijkt te zijn met checkpointremmers...