Belastingschuld: mogelijke verlenging van de betalingstermijnen

De fiscus zou binnenkort akkoord gaan met afbetalingsplannen voor belastingschulden tot vijf jaar. Dat is in elk geval de strekking van een ontwerp waarover de pers half april berichtte.

Vandaag kunnen belastingplichtigen die een fiscale schuld moeten aflossen aan de belastingdienst een spreidingsplan voor de aflossingen vragen. Tot op heden weigerde de fiscus evenwel elk plan voor gespreide betaling dat zich over meer dan 12 maanden uitstrekte.

Toch hebben niet alleen wanbetalers, verstrooide mensen of burgers die in armoede leven een fiscale schuld. Een jaar met uitzonderlijk goede inkomsten, gevolgd door een onverwachte tegenslag die een vertraging, of zelfs de tijdelijke of definitieve stopzetting van uw beroepsactiviteiten tot gevolg heeft (ongeluk, ziekte, scheiding enz.) kan snel uitmonden in een fiscale nachtmerrie, zeker voor zelfstandigen. Als het verlies aan inkomsten is gecompenseerd door te putten uit de reserves waarmee de belastingen voor het voorgaande bloeiende jaar hadden moeten worden betaald, staat u meteen zwaar in het krijt bij de fiscus.

Om een beetje zuurstof te geven aan belastingplichtigen die met uiterst moeilijke omstandigheden worden geconfronteerd, zou de belastingdienst overwegen om langere afbetalingsplannen toe te staan, tot 60 maanden. Volgens informatie die in Vlaamse kranten verscheen, is het niet onmogelijk dat de fiscus nalatigheidsinteresten kwijtscheldt of in extreme gevallen zelfs een onbeperkt uitstel toestaat.

Voor het jaar 2018 bedraagt de nalatigheidsinterest die wordt toegepast op fiscale schulden 4% per jaar. Die interest wordt elk jaar herbekeken op basis van de rente van Belgische obligaties.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.