KCE pleit voor oprichting erkende endometrioseklinieken

De endometriosezorg in ons land is erg versnipperd. Bovendien is er een groot verschil tussen de ziekenhuizen in aanpak en expertise. Om de nood aan een meer adequate zorg tegemoet te komen, pleit het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) voor de oprichting van erkende endometrioseklinieken en gespecialiseerde expertisecentra. Naar aanleiding hiervan laat minister Vandenbroucke (Vooruit) een werkgroep oprichten om de endometriosezorg in ons land te verbeteren.

De ziekte is niet te genezen, maar met medicatie of hormoonbehandeling kan men de pijn wel proberen te verminderen. Daarnaast kunnen de letsels, het weefsel dat buiten de baarmoeder aanwezig is, met chirurgie worden verwijderd, maar voor vele vrouwen biedt dat geen soelaas. In België zijn er jaarlijks gemiddeld 162 ziekenhuisopnames per 100.000 vrouwen voor endometriose en adenomyose, een gerelateerde aandoening.

Maar de endometriosezorg in ons land verschilt sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis, zo ziet het KCE. Van de 77 ziekenhuizen die een vragenlijst van het Kenniscentrum invulden, gaven 30 ziekenhuizen aan dat ze zelf het initiatief namen om een endometriosekliniek op te richten. "Hieraan zijn echter geen erkenningsvoorwaarden verbonden, waardoor deze vlag vele ladingen dekt", aldus het KCE.

Uit getuigenissen van patiënten blijkt dat het vaak zes tot tien jaar duurt voordat ze een correcte diagnose krijgen. Ze hebben soms negatieve ervaringen gehad met de endometriosezorg in België en vinden dat er onvoldoende kennis is bij vele artsen. Endometriosezorg in België moet daarom beter aangepast worden aan het type, de ernst en de impact van de klachten, de huidige of toekomstige kinderwens, leeftijd en levensstijl, klinkt het.

Het KCE stelt daarom voor om in elk ziekenhuisnetwerk 'klinieken voor endometriose en chronische bekkenpijn' op te richten. Daar moet elke patiënt met (vermoeden van) endometriose naar worden doorverwezen voor een diagnose en multidisciplinair overleg door ervaren en gespecialiseerde zorgverleners. Daarnaast pleit het KCE voor een beperkt aantal expertisecentra met specialisten die een doorgedreven opleiding hebben gevolgd en uitgebreide ervaring hebben in de chirurgische behandeling van endometriose.

Belangrijk is de erkenning van de klinieken en centra, benadrukt het KCE, om de versnippering van de zorg tegen te gaan.

Werkgroep

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vroeg het KCE in juni vorig jaar om de zorg voor endometriose in ons land onder de loep te nemen. Dat gebeurde na een Kamerresolutie. Dat rapport concludeert nu dat de endometriosezorg in ons land erg versnipperd is. 

Concreet pleit het centrum voor meer aandacht voor endometriose in de artsenopleiding en voor multidisciplinaire endometrioseklinieken in elk ziekenhuisnetwerk. De operaties zouden dan weer gebundeld worden in gespecialiseerde referentiecentra, waar er gewerkt wordt in teams van gynaecologen, abdominaal chirurgen en urologen. 

Vandenbroucke heeft de Technisch Geneeskundige Raad en het Riziv nu gevraagd om een werkgroep op te richten om het traject concreet uit te werken. Zo moet er onder meer bepaald worden aan welke voorwaarden de referentiecentra en klinieken moeten voldoen om erkend te worden, en moet er ook een aangepaste verloning voor endometriose-ingerepen worden uitgewerkt. De minister wil tegen midden mei een plan van aanpak, tegen eind dit jaar moeten er concrete verbetervoorstellen op tafel liggen.

> Hier leest u het volledige rapport

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.