Onterechte aanrekening van Rezum-ingreep als TURP

Het Riziv vernam dat sommige urologen een Rezum-ingreep aanrekenden met het nomenclatuurnummer voor een TURP. Omdat er bij deze ingreep helemaal geen resectie van prostaatweefsel gebeurt en evenmin gebruik wordt gemaakt van een laser, trok de inspectie op onderzoek uit van begin 2020 tot iets voorbij halfweg 2022. Dat om het onverschuldigde bedrag te recupereren. 

Voor een transurethrale resectie van de prostaat (TURP) bestaat er een specifiek nomenclatuurnummer, dat dankzij een interpretatieregel ook gebruikt mag worden voor een laserenuclatie of laservaporisatie. Voor deze procedures voorziet de ziekteverzekering specifieke pseudocodenummers voor het bijhorende materiaal. 

Sinds 1 september 2021 wordt het materiaal gebruikt tijdens een Rezum-ingreep terugbetaald door de ziekteverzekering, maar voor de Rezum-procedure zelf bestaat geen nomenclatuurnummer.

Door analyse van de facturatiegegevens van 5 ziekenhuizen kwam het Riziv 586 TURP’s op het spoor zonder een anatomopathologisch onderzoek in de uitvoeringsperiode 1 januari 2020 tot 31 juli 2022. Ruim negen op de tien 90,3 % van de als TURP aangerekende prestaties zonder begeleidend anatomopathologisch onderzoek waren eigenlijk Rezum-ingrepen, zo bleek. De overige 57 aanrekeningen waren conforme aanrekeningen van een TURP of niet-conforme aanrekeningen van een TURP terwijl een andere interventie werd uitgevoerd zoals een cystoscopie of een blaashalsincisie.

Dat alles leidde tot de processen-verbaal naar de 5 ziekenhuizen voor een totaal bedrag van 340.401,85 euro. Bijkomend vroeg de inspectie deze ziekenhuizen per brief om de Rezum-ingrepen die niet opgenomen waren in het proces-verbaal (wegens uitgevoerd na juli 2022 of laattijdig aangerekend) te regulariseren via de ziekenfondsen. Eén ziekenhuis betaalde 32.775,74 euro vrijwillig terug, de overige vier ziekenhuizen weigerden terug te betalen. Voor deze 4 ziekenhuizen startte de inspectie een procedure op.

Regularisering
Daarnaast ging een sensibiliseringsbrief op de post naar alle ziekenhuizen die geen proces-verbaal hadden ontvangen. Boodschap: ze mogen het nomenclatuurnummer 261553261564 (TURP) niet aanrekenen voor een Rezum-ingreep. “We vroegen hen om na te kijken of de urologen ten onrechte Rezum-ingrepen aanrekenden en, indien dit het geval was, de onterechte aanrekeningen te regulariseren via de ziekenfondsen.

Ongevraagd lieten 11 ziekenhuizen weten dat ze geen Rezum-ingrepen uitvoerden. Verder informeerden zes ziekenhuizen het Riziv dat ze de nodige stappen ter regularisatie hadden gezet, “wat betekent dat ze dus onterecht TURP’s hadden aangerekend”, luidt de interpretatie van de inspectie.

Eén ziekenhuis bleek niet onmiddellijk bereid om een regularisatie uit te voeren. Het argumenteerde dat standpunt en vroeg om bijkomende toelichting. Die kwam er, en daarop besloot dit ziekenhuis alsnog om over te gaan tot regularisatie.

Tot slot weigerde één ziekenhuis resoluut om in te gaan op de vraag tot regularisatie. Het gaf exact dezelfde argumenten als de vier ziekenhuizen die de vrijwillige terugbetaling weigerden.

Staartje
Voor de inspectie is daarmee de kous niet af: “We stelden vast dat ziekenhuizen voor de Rezum-ingreep en voor andere transurethrale interventies operatieve hulp aanrekenen terwijl deze ingrepen -met uitzondering van de therapeutische ureteroscopieën- zich helemaal niet lenen tot het verstrekken van operatieve hulp. Bijgevolg zullen we een aanvraag indienen bij de TGR (technisch-geneeskundige raad) om dit niet langer mogelijk te maken. Enkel voor artsen-specialisten in opleiding zou een uitzondering kunnen worden voorzien, naar analogie met een gelijkaardige regel voor stomatologen en oftalmologen in opleiding”, klinkt het in het pas gepubliceerde jaarrapport.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.